یادداشت روز

روزنامه‌دیواری «حق»

«حق» آخرین روزنامه‌دیواری قرنی است که در ابتدای آن مردم اخبار را از روزنامه می‌خواندند و در انتهایش روزنامه‌نگارها اخبار را از مردم. حالا به عدد آدم‌ها روزنامه‌ی مجازی وجود دارد و هر کسی سردبیر پیج خویش است. ما اما از این فضا بی‌زاریم. برای قلم همان به که زحمت کشیده باشی و الا می‌شوی مثل مجازی‌نویس‌ها که صریح اما ناصحیح می‌نویسند. روزنامه‌دیواری حق از مجازستان علیه مجازستان بهره می‌برد و در شبکه‌ی عکس به متن می‌پردازد. ما در رسانه‌ای که معدل سنی نویسندگان آن بیست است، ادبیات را صدر سیاست نشانده‌ایم ولی حواس‌مان هست که لیبرال نشویم و به بهانه‌ی فرهنگ، جنگ را نکوبیم و به اسم صلح، لگد به مقاومت نزنیم. باشد که رسم ما چون اسم‌مان #حق باشد.

عناوین صفحه
close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
page
pdf
صفحه 2 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 3 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 4 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 5 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 6 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 7 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 8 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 9 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 10 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 11 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 12 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 13 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 14 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 15 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 16 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 17 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 18 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 19 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 20 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 21 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 22 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحات روزنامه +
صفحه نخست
جستجو بر اساس تاریخ