یادداشت روز

خامنه‌ای را مصادره نکنیم

ح‌سین ق‌دیانی

آیا هنوز وقت آن نرسیده که چشم‌ها را بشوییم و جور دیگری به نقش‌ونگارها نگاه کنیم؟! خیلی اگر بخواهی خود را و هم‌لباس‌ها و هم‌تیپ‎‌های خود را سمبل تعهد بخوانی و الباقی را مظهر قرتی‌بازی، خدا این‌جور با دست خامنه‌ای ادبت می‌کند! بی‌خود نیست عطر آسمان دارد این شعار که: «دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست!» خامنه‌ای رهبر همه‌ی ما انقلابی‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما حزب‌اللهی‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما اصول‌گراها نیست؛ رهبر همه‌ی ما بسیجی‌ها و سپاهی‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیست؛ رهبر همه‌ی ما باریش‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما چادری‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ماست، رهبر همه‌ی این مردم نازنین، خواه آن‌جور لباس بپوشند و خواه این‌جور...

عناوین صفحه
  • دست‌هايت رهای‌مان نمی‌کند

  • سپهبد سپاه و عبای حضرت ماه

  • قاسم، نه حاج‌قاسم!

  • از #خدا طلب‌کار نیستیم

  • رفراندوم سردار

close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
page
pdf
صفحه 2 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 3 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 4 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 5 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 6 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 7 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 8 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 9 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 10 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 11 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 12 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 13 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 14 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 15 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 16 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 17 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 18 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 19 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 20 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 21 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 22 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحات روزنامه +
صفحه نخست
جستجو بر اساس تاریخ